100% ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Πολιτική Απορρήτου

Άρθρο 1. Παρουσίαση της ιστοσελίδας

Δίνεται στους χρήστες της ιστοσελίδας πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των διαφόρων συμμετεχόντων στη δημιουργία και παρακολούθησή της:

Ιδιοκτήτης: No Termite LLC
Διεύθυνση: 20 Penn Mart Center #1000 1009 New Castle, DE 19720-4207, Ηνωμένες Πολιτείες
Μετοχικό κεφάλαιο: 100.000 δολάρια ΗΠΑ
Νομική μορφή: Εταιρεία με περιορισμένη ευθύνη
Αριθμός αρχείου: 2530644

Φιλοξενητής: OVH SAS, 2 rue Kellermann, Roubaix, 59100, Γαλλία

Άρθρο 2. Γενικοί όροι χρήσης της ιστοσελίδας και των προσφερόμενων υπηρεσιών

Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρακάτω γενικών όρων χρήσης. Αυτοί οι όροι χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ανά πάσα στιγμή, επομένως οι χρήστες της ιστοσελίδας καλούνται να τους ελέγχουν τακτικά.

Αυτή η ιστοσελίδα είναι κανονικά προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή για τους χρήστες. Μια διακοπή για λόγους τεχνικής συντήρησης ενδέχεται ωστόσο να αποφασιστεί από την No Termite LLC, η οποία θα προσπαθήσει να ενημερώσει εκ των προτέρων τους χρήστες για τις ημερομηνίες και τις ώρες της παρέμβασης.

Η ιστοσελίδα ενημερώνεται τακτικά από την No Termite LLC. Επίσης, οι νομικές ανακοινώσεις μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Παρ' όλα αυτά, ισχύουν για τον χρήστη, ο οποίος καλείται να τις ελέγχει όσο το δυνατόν πιο συχνά για να τις γνωρίζει.

Άρθρο 3. Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η ιστοσελίδα έχει ως στόχο την παροχή πληροφοριών σχετικά με όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Η No Termite LLC προσπαθεί να παρέχει στην ιστοσελίδα πληροφορίες όσο το δυνατόν πιο ακριβείς. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για παραλείψεις, ανακρίβειες και ελλείψεις στην ενημέρωση, είτε προκύπτουν από δική της πράξη είτε από τρίτους συνεργάτες που της παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα δίνονται ως ενδεικτικές και είναι υπόλογο να εξελιχθούν. Επιπλέον, οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα δεν είναι εξαντλητικές. Δίνονται υπό την επιφύλαξη αλλαγών που έχουν ενδεχομένως πραγματοποιηθεί από τη στιγμή της δημοσίευσής τους.

Άρθρο 4. Συμβατικοί περιορισμοί σχετικά με τα τεχνικά δεδομένα

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την τεχνολογία JavaScript.

Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημιές στον εξοπλισμό του χρήστη που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας. Επιπλέον, ο χρήστης της ιστοσελίδας δεσμεύεται να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας μια ενημερωμένη συσκευή, χωρίς ιούς και με έναν ενημερωμένο πρόσφατο περιηγητή.

Άρθρο 5. Πνευματικά δικαιώματα και παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Η No Termite LLC είναι κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή κατέχει τα δικαιώματα χρήσης όλων των στοιχείων προσβάσιμων στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, εικόνων, γραφικών, λογοτύπων, εικονιδίων, ήχων, λογισμικού.

Κάθε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση, προσαρμογή, ολική ή μερική, οποιουδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, απαγορεύεται, εκτός αν υπάρχει προηγούμενη γραπτή άδεια από την No Termite LLC.

Κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία της θα θεωρηθεί ως παραβίαση και θα διωχθεί νομικά.

Άρθρο 6. Περιορισμοί ευθύνης

Η No Termite LLC δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες στον εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, προκύπτουν είτε από χρήση εξοπλισμού που δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 4, είτε από την εμφάνιση ενός σφάλματος ή μιας ασυμβατότητας.

Επίσης, η No Termite LLC δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για έμμεσες ζημίες (όπως για παράδειγμα απώλεια αγοράς ή απώλεια μιας ευκαιρίας) που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας.

Διαδραστικοί χώροι (δυνατότητα κοινοποίησης ερωτήσεων στον χώρο επικοινωνίας) είναι διαθέσιμοι για τους χρήστες. Η No Termite LLC διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχει καταχωρηθεί σε αυτόν τον χώρο και παραβιάζει τον ισχύοντα νόμο της χώρας κατοικίας του πωλητή, ιδίως τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. Εάν χρειαστεί, η No Termite LLC διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αναλάβει αστική και/ή ποινική ευθύνη του χρήστη, ειδικά σε περίπτωση μηνύματος με ρατσιστικό, ύβριο, συκοφαντικό ή πορνογραφικό περιεχόμενο, ανεξαρτήτως του μέσου που χρησιμοποιείται (κείμενο, φωτογραφία...).

Άρθρο 7. Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, μπορεί να συλλεγούν: το URL των συνδέσμων μέσω των οποίων ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα, ο πάροχος πρόσβασης του χρήστη, η διεύθυνση του πρωτοκόλλου του διαδικτύου (IP) του χρήστη.

Κατά κανόνα, η No Termite LLC συλλέγει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη μόνο για τις ανάγκες ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα. Ο χρήστης παρέχει αυτές τις πληροφορίες με πλήρη γνώση της υποχρέωσης του, ειδικά όταν προβαίνει στην δική του καταχώρησή τους. Τότε, ο χρήστης της ιστοσελίδας ενημερώνεται για το αν είναι υποχρεωτική ή όχι η παροχή αυτών των πληροφοριών.

Κατά την περίοδο της επίσκεψης, μπορεί επίσης να συλλέγονται ανώνυμα στοιχεία, όπως η πλατφόρμα και τον τύπο του περιηγητή που χρησιμοποιείται από έναν χρήστη ή τον τύπο του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείται από τον χρήστη.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτόν τον τρόπο δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους κατά κανόνα, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία πληροφοριών που απαιτούνται για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ιστοσελίδας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 (τροποποιήθηκε από τον νόμο 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004 για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων), ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, αλλαγής και διαγραφής των πληροφοριών που τον αφορούν, που μπορεί να ασκήσει ανά πάσα στιγμή με την αποστολή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: contact@notermite.com

Για τεχνικούς λόγους, το πρόγραμμα πλοήγησης του χρήστη ενδέχεται να δημιουργήσει μια αρχείο "cookie" που καταγράφει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση του χρήστη κατά την περίοδο της ιστοσελίδας.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αντισταθεί στην εγγραφή των "cookies" από τον περιηγητή του την στιγμή της πρώτης τους εμφάνισης. Η απενεργοποίηση των "cookies" ενδέχεται όμως να καθιστά αδύνατη την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Άρθρο 8. Υπερσυνδέσεις και Cookies

Η ιστοσελίδα περιέχει αρκετούς υπερσυνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, που έχουν δημιουργηθεί με την άδεια της No Termite LLC. Ωστόσο, η No Termite LLC δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων και, ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία ευθύνη γι' αυτό.

Η περιήγηση στην ιστοσελίδα μπορεί να προκαλέσει την εγκατάσταση cookie(s) στον υπολογιστή του χρήστη. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που δεν επιτρέπει την αναγνώριση του χρήστη, αλλά καταγράφει πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση ενός υπολογιστή σε μια ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο σκοπό έχουν την ευκολία της μελλοντικής περιήγησης στην ιστοσελίδα και εξυπηρετούν επίσης διάφορα μέτρα συχνότητας.

Η αρνητική απάντηση στην εγκατάσταση ενός cookie μπορεί να οδηγήσει στην αδυναμία πρόσβασης σε ορισμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ως εξής, για να αρνηθεί την εγκατάσταση των cookies:

Στο Internet Explorer: καρτέλα εργαλεία (εικονίδιο σε μορφή τροχού στην πάνω δεξιά γωνία) / επιλογές internet. Κάντε κλικ στην ενότητα Απορρήτου και επιλέξτε το Αποκλεισμός όλων των cookies. Κάντε κλικ στο ΟΚ.

Στο Firefox: στην κορυφή του παράθυρου του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox, στη συνέχεια μεταβείτε στην καρτέλα Επιλογές. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ιδιωτικότητα. Ρυθμίστε τους Κανόνες διατήρησης σε: χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό. Τέλος, καταργήστε το επιλογή.

Στο Safari: Κάντε κλικ στην πάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης στο εικονίδιο με το μενού (συμβολίζεται με ένα γρανάζι). Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση προηγμένων ρυθμίσεων. Στην ενότητα "Απορρήτου", κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις περιεχομένου. Στην ενότητα "Cookies", μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies.

Στο Chrome: Κάντε κλικ στην πάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης στο εικονίδιο με τρεις οριζόντιες γραμμές. Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση προηγμένων ρυθμίσεων. Στην ενότητα "Απορρήτου", κάντε κλικ στις Προτιμήσεις. Στην καρτέλα "Απορρήτου", μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies.

Άρθρο 9. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα

Κάθε διαφωνία που σχετίζεται με τη χρήση της ιστοσελίδας υπάγεται στον ισχύοντα νόμο της χώρας κατοικίας του πωλητή. Η αποκλειστική δικαιοδοσία ανήκει στα αρμόδια δικαστήρια της χώρας κατοικίας του πωλητή.

Άρθρο 10. Γλωσσάρι

Χρήστης: Διαδικτυακός χρήστης που συνδέεται και χρησιμοποιεί την προαναφερθείσα ιστοσελίδα.

Προσωπικά δεδομένα: Οι πληροφορίες που επιτρέπουν, με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την αναγνώριση των φυσικών προσώπων στα οποία αναφέρονται.